Közzétételek

KÖZLEMÉNY


A Széchenyi István Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról


A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-528/2014. sz. határozatában a Széchenyi István Hitelszövetkezet (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 62-64.) tevékenységi engedélyét visszavonta és a bíróság elrendelte a Hitelszövetkezet felszámolását. Ennek
következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az OBA 2014.
december 5-én megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.

Kártalanítási összeg
Az említett törvény alapján az OBA a névre szóló betét- és 2014. december 4-ig számított kamatköveteléseket személyenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 30 688 000 forintösszegig fizeti ki. Az átváltás a 2014. december 4-i MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítási igényt nem kell bejelenteni! A kifizetés alapját a Hitelszövetkezet nyilvántartásában lévő személyes (név, lakcím stb.), illetve céges adatok, valamint a betét(ek)re vonatkozó adatok jelentik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OBA a kártalanítással kapcsolatos értesítését a betétes takarékszövetkezeti nyilvántartásban lévő állandó lakcímére és nem az ott megadott más címre küldi! A lakcímváltozás bejelentése – a személyazonosság igazolása mellett – csak a Széchenyi István Hitelszövetkezet fiókjaiban tehető meg.

Kifizetési elszámolás
Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg.

Kifizetés módjai
Magánszemélyek részére

Jogi személyek részére

Készpénzbiztonsági okokból javasoljuk, hogy a kártalanítási összeget az adott fiókban helyezze el, vagy utalja át bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára. Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy nagy összegű készpénz tartása biztonsági kockázatot jelenthet, ezért körültekintően járjanak el!

Ha a betét tulajdonosa, aki a kártalanításra jogosult személy, időközben elhalálozott és azt az örökösök a Hitelszövetkezetnél még nem jelentették be, egyeztetés céljából hívják fel az OBA 06 (40) 918-918-as helyi tarifájú ügyfélszolgálati telefonszámát. Gyámhatósági betét esetén kérjük, hogy a gyám/gondnok szintén hívja a fenti telefonszámot.

A kártalanítás során nem kerül kifizetésre a lejárt tartozás miatt a Hitelszövetkezet által beszámított összeg.

A kártalanításokra is vonatkoznak a hatályos adójogszabályok, így a kifizetett kamat után az OBA kamatadót és egészségügyi
hozzájárulást köteles levonni.

A 30 688 000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított (lásd Hpt. 213. §) betétkövetelésre vonatkozóan hitelezői
igénybejelentést lehet tenni a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-nél (tájékoztatás: http://www.psfn.hu/; telefon: 06 (1) 321-0116).

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), valamint a 06 (40) 918-918-as OBA ügyfélszolgálati telefonszámon és a
Széchenyi István Hitelszövetkezet fiókjaiban kérhető.

Országos Betétbiztosítási Alap
Budapest, 2014. december 6.

 

Tájékoztatás - áramszünet Zalaszentgrót - 2014. november 12.

Alapszabály

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat IG2 kiegészítés

Éves beszámoló 2012.
- 2012. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS
- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Mérleg elfogadó közgyűlési határozat

Éves beszámoló 2011.
- 2011. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS
- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Mérleg elfogadó közgyűlési határozat

Éves beszámoló 2010.
- 2010. ÉVI CASH FLOW KIMUTATÁS
- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Mérleg elfogadó közgyűlési határozat

Kockázatvállalási stratégia

PSZÁF nyilatkozat

OBA tájékoztató 2013.01.02.

Nyilvánosságra hozatal

Magatartási kódex

Reputációs szabályzat

Fogyasztói figyelemfelhívás: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak

IG2 népszerűsítését tartalmazó videó megtekintése:


A videó letöltése asf formátumban
A letöltött videó megtekintéséhez a számítógépére az alábbi programot telepítenie kell: Windows media player

Tájékoztató napközbeni átutalások változásáról (Éles indulása: 2012.07.02)
IG2 Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet - lakosságnak
IG2 Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet - vállalatoknak
IG2 Vállalati tájékoztató lényeges adattartalmi változásokról
IG2 Gyakori kérdések és definíciók