Felszámolói közlemény

Tájékoztatás hitelezoi igénybejelentések menetéről és egyes kérdésekről

A Széchenyi István Hitelszövetkezet „felszámolás alatt” (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 62 - 64.; cégjegyzékszáma: 20 02 050252; adószáma: 11353962 - 2 - 20) adós elleni felszámolási eljárásban az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket a Hitelszövetkezettel szemben fennálló hitelezoi igények bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról:

 1. A Hitelszövetkezettel szemben fennálló követeléseket – kivéve részjeggyel re ndelkezok – a felszámoló felé kell bejelenteni, csatolni kell a követelést megalapozó iratokat másolatban (pl. betétkövetelések, folyószámla - követelések, alárendelt kölcsöntoke szerzodések , közüzemi számla, egyéb számla, stb.).

 2. A részjeggyel rendelkezok részérol a hitelezoi igénybejelentést nem kell tenni, mivel azok a Cstv. 57. § (1) bekezdésében felsorolt sorrenden kívül vannak, tehát csak akkor kaphatják vissza részjegyük ellenértékét, ha a felszámolás befejezésekor fennálló hitelezoi igények kielégítés e után marad rá vagyon.

 3. A Hpt. 57. § (1) bekezdése szerint Hitelintézet felszámolása során
  a) az OBA által biztosított, valamint az 1993. június 30 - át megelozoen - állami garanciával (helytállással) biztosított - betételhelyezésbol eredo követeléseket a C stv. 57. § (1) bekezdés c) pontját követo és a d) pontját megelozo kielégítési csoportba,
  b) az a) pontba nem tartozó betételhelyezésbol eredo követeléseket a Cstv. (1) bekezdés d) pontjába szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a követelések arányába n kerülnek kielégítésre. (2) Hitelintézet felszámolása esetén az 575/2013/EU rendeletben meghatározott alárendelt kölcsöntokébol eredo tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követoen szükséges kielégíteni. Eze n a jogcímen fennálló követelések egyéb más tartozásokba történo beszámítását a törvény nem teszi lehetové.

 4. A felszámolás során hitelezoi igényt eloterjesztoknek nyilvántartásba vételi díjat nem kell fizetniük a Hpt. 52. § (3) bekezdése alapján.

 5. A hitelezoi igénybejelentést a felszámoló szervezet részére írásban kell megtenni, a hitelezoi igénybejelentések határideje a felszámolást elrendelo végzés Cégközlönyben történo közzétételétol számított 60 nap. A felszámolás hirdetménye 2014. december 04. napján került közzétételre, mely hirdetmény 2014. december 05. napján került kiegészítésre. A 60 napos igénybejelentési határido tehát 2015. február 02. napja. A hitelezoi igénybejelentések jogveszto határideje a közzétételt követo 180. nap.
  A felszámoló szervezet címe:
  Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
  1071 Budapest, Damjanich u. 11 - 15.

 6. Az OBA kártalanítással kapcsolatos tájékoztató a honlapon külön megtalálható.

 7. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a muködési engedély visszavonásával a pénzforgalmi bankszámla szolgáltatás megszunt, ezért kérjük, hogy az Ügyfelek szíveskedjenek más pénzügyi intézménynél pénzforgalmi bankszámla nyitás ügyében intézkedni. A Hitelszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi bankszámlák megszunését a felszámoló a z illetékes Cégbíróság ok felé bejelentette.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket és Hitelezoket , hogy az OBA kártalanítással kapcsolatos kérdéseikkel a honos fiókokat keressék meg, akik a honlapon található nyitvatartási idoben állnak rendelkezésükre.

Kérjük továbbá a Tisztelt Ügyfeleket és Hitelezoket, hogy a felszámolóhoz intézett kérdéseiket, igényeiket írásban szíveskedjenek bejelenteni, tekintettel arra, hogy a felszámoló telefonon nem ad ki információkat és nem ad tájékoztatást.

Budapest, 2014. december 16.

Ádám Éva
felszámolóbiztos