Elszámolási és forintosítási információk

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről
Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről

Jogszabálysértés megállapítása iránti
Panasz el nem késettségének megállapítása iránti
Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti
Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására 2
Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Kérelem panasz lefolytatása tárgyában
Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában
Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

Deviza alapú kölcsönszerződés per indult
Forint alapú per NEM indult
Deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződés per NEM indult

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban
Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez